1. Населені пункти України

Населені пункти України скачати безкоштовно можна тут.

Станом на 01.01.12. року в Україні було 29823 населені пункти.

У даному файлику вказуються центри областей та районів, а також подаються типи населених пунктів.